Widzisz wartość w tym, co robimy? Wesprzyj nas dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite.

Realizowane projekty

Realizowane projekty

Realizowane projekty


Czym jest Tarnowska Akademia Młodych Liderów?

To cykl warsztatów i wyjazdów, dzięki którym nauczycie się zarządzać własną pracą, czasem, jak i większą grupą osób. To projekt, który umożliwi Wam nabycie niezbędnych umiejętności podczas organizowania, zarządzania mniejszymi i większymi wydarzeniami. To także przestrzeń, która umożliwi Wam zdobycie wiedzy i świadomości, dotyczącej swoich zarówno mocnych stron, jak i tych, wymagających jeszcze pracy. Program Akademii obejmuje: warsztaty wprowadzająco-integracyjne, szkolenie z zakresu kompetencji liderskich, 4 wyjazdy studyjne do innych miast,
indywidualny mentoring z doświadczonymi specjalistami, spotkania w miejskich instytucjach. 

Tematyka warsztatów obejmuje trzy kluczowe zagadnienia: 

 • Lider w relacji do siebie — czyli o odwadze, zarządzaniu emocjami i wartościach
 • Lider w relacji do zespołu — czyli o pracy w zespole, wrażliwości na potrzeby i zarządzaniu działaniami 
 • Lider w relacji do społeczeństwa — czyli o dostępnych możliwościach działania i narzędziach. 

Dla kogo jest ten projekt? 

Projekt skierowany jest do wszystkich osób mieszkających lub uczących się w Tarnowie, które ukończyły 15 lat, ale jeszcze nie ukończyły lat 26. To projekt dla wszystkich aktywnych, zaangażowanych w życie szkoły, organizacji pozarządowych, samorządów, itp., głodnych wiedzy, i chcących rozwijać się w zakresie budowania zespołu i zarządzania nim.

Jakie są nasze cele? 

Naszym celem jest między innymi:

 • Uświadomienie wartości, jakimi powinien kierować się lider
 • Przyswojenie narzędzi służących introspekcji, a w konsekwencji służących zrozumieniu własnego życia emocjonalnego oraz reakcji stresowych i lękowych. 
 • Podniesienie kompetencji komunikacyjnych i zdolności komunikowania potrzeb swoich i zespołu
 • Nauka umiejętności angażowania rówieśników i społeczności lokalnych w podejmowane działania
 • Uświadomienie korzyści wynikających z dywersyfikacji pracy w zespole oraz nauka umiejętnego dywersyfikowania i delegowania zadań
 • Zapoznanie ze strukturą działania samorządu lokalnego. 
 • Zapoznanie z dostępnymi narzędziami do zarządzania procesami projektowymi, pracą w zespole i monitorowania rezultatów pracy. 

Dlaczego to robimy?

Po pierwsze dlatego, że wierzymy w młodzież oraz jako młodzież organizująca ten projekt, chcemy pokazać innym, że warto wierzyć w swoje możliwości. Dużo mówi się bowiem o problemach dotyczących współczesnej młodzieży (generacji Z). Mówi się o wysokim poczuciu alienacji politycznej, mimo paradoksalnie wysokiej deklarowanej potrzeby krytycznego myślenia, indywidualizmu i możliwości wpływania na rzeczywistość. O odczuwaniu potrzeby aktywności politycznej, ale też o nierozumieniu mechanizmów partycypacji. Myślimy o tym jednak bardziej jako o ukrytych i  niewykorzystanych potencjałach, nie zaś przytłaczającym problemie nie do rozwiązania. 

Po drugie dlatego, że wierzymy w to, że lider potrafi zbudować trwały most między realnym a wirtualnym światem. Pokolenie Z ma duże poczucie solidarności z innymi. Trzeba jednak pamiętać, że solidarność ta z reguły przybiera formy poparcia przez dyskusje na portalach społecznościowych, stosowanie określonych filtrów na zdjęciach profilowych, czy podpisywanie e-petycji. W tym wszystkim brakuje nam tylko pomostu, który przełoży siłę internetu i mediów społecznościowych na konkretne rezultaty w postaci działań na co dzień w społeczności lokalnej. 

Po trzecie, wierzymy, że wykorzystanie potencjału lokalnej społeczności jest możliwe dzięki odpowiedniej motywacji i znajomości narzędzi. Dlatego tak ważne są dla nas kompetencje związane
z motywowaniem, organizowaniem pracy i zrzeszaniem zaangażowanych osób wokół lidera. Kompetentny i przygotowany do takiej roli lider będzie w stanie sam sobie oraz innym nadać poczucie sensu działania i urealnić to działanie dzięki umiejętności zastosowania adekwatnych narzędzi zarządzania i realizacji. 

 • Zadanie jest realizowane w ramach przedsięwzięcia Tarnowskie Centrum Dialogu, będącego częścią projektu „Tarnów – nowe spojrzenie”, realizowanego z programu Rozwój Lokalny, ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego”.

 

 

 

Projekt Busol@


Przyrząd busola wyznacza kierunek bieguna magnetycznego. Projekt pt. BUSOL@ też ma za zadanie pokazywać kierunki.

Łączy w sobie elementy kampanii informacyjnej z animowaniem uczestników do zmiany postaw.

W związku tym chcemy przeprowadzić akcję promocyjną, związaną z jednej strony z przeciwdziałaniem przemocy, która ma różne podłoża i dotyka różnych grup społecznych , między innymi dzieci i młodzieży

Z drugiej strony chcemy promować patriotyzm i postawy obywatelskie związane z zaangażowaniem się na rzecz swojej Małej i Dużej Ojczyzny.

Oprócz tego planujemy cykl spotkań informacyjnych i seminariów uwrażliwiających uczestników na to, że każdy człowiek ma swoją godność i należy mu się empatyczne zrozumienie. Dostrzegając przyczyny demoralizacji i przestępczości w triadzie rodzina - dziecko - szkoła, planujemy pracować z rodzinami i nauczycielami nad poprawą komunikacji i umiejętnościami rozwiązywania problemów. Temu także będzie miało służyć "Inspiratorium", czyli źródło narzędzi radzenia sobie w trudnych sytuacjach edukacyjnych i wychowawczych.

Poza tym chcemy animować społeczności lokalne. Narzędziami użytymi w tym celu będzie cykl "Świadomy obywatel" i festiwal filmowy Vitae Valor.

Istotnym elementem będzie organizowanie Forów Młodzieży, gdzie będziemy promować zachowania etyczne i zachęcać do życia "fair play".

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Więcej o projekcie

 

Trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem!

Od 20 do 26 lutego br. trwają obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, zainicjowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Obchody wiążą się z przypadającym na 22. lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, wprowadzonym w Polsce ustawą z 12 lutego 2003 roku.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem jest wydarzeniem, którego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, znalezienie profesjonalnego wsparcia oraz zasięgnięcie fachowej i bezpłatnej porady.

Kto i jak angażuje się w akcję?

W akcję, jak co roku, włączają się pracownicy sądów, prokuratur, policjanci, prawnicy, ośrodki interwencji kryzysowej oraz placówki finansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Instytucje te we własnym zakresie zorganizowały punkty informacyjne oraz zamieściły na swoich stronach internetowych informacje o terminach ich działania. W ubiegłym roku na zaproszenie Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiedziało ponad 450 instytucji, angażując w udzielanie pomocy ponad 7000 osób.

Jak uzyskać pomoc?

Bezpłatne porady i pomoc można uzyskać telefonicznie lub osobiście, w zależności od możliwości instytucji. TPOPP jest organizowany bezkosztowo, wszystkie osoby zaangażowane w akcję pracują pro bono i nie pobierają za to żadnego wynagrodzenia. Materiały graficzne promujące wydarzenie (plakaty i ulotki), które trafiły do ponad 400 miejsc w całej Polsce, przygotowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Przez cały rok osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą zgłaszać się do placówek finansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości. To ponad 300 miejsc działających w całej Polsce, w których można uzyskać bezpłatną, szybką i profesjonalną pomoc prawną, psychologiczną, a w razie potrzeby materialną, dostosowaną do potrzeb. Dane teleadresowe miejsc świadczenia pomocy finansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości znajdują się pod tym linkiem:

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/   

Do błyskawicznego kontaktu służy również całodobowa i ogólnokrajowa Linia Pomocy Pokrzywdzonym (+48 222 309 900) oraz specjalny adres e-mail: info@numersos.pl

Źródło:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem4

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

 

 Projekt Horyzonty 

 

Horyzont to miejsce pozornego zetknięcia nieba z ziemią i taki tez ma być projekt o tej samej nazwie. Ma stać się punktem styku zależności, które istnieją w relacji społeczeństwa i jednostki, szczególnie tej, która jest w kryzysie np związanym z przemocowoscią, wykluczeniem społecznym itp. 

Chcemy łączyć triadę:  instytucje pomocowe - osoby pokrzywdzone- osoby opuszczające zakłady karne tak, by uwrażliwiać na problemy związane z przestepczoscią, resocjalizacją a także wykluczeniem społecznym.

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości 

Wiecej o projekcie tutaj

 

 

Platforma Nauki 


Projekt "Platforma Nauki" to przedsięwzięcie promujące naukę i dorobek polskich naukowców. Zakłada on stworzenie serwisu filmów VOD tworzonych w celu popularyzacji
wszystkich aspektów nauki wśród szerokiego grona odbiorców, dotychczas nie mającego dostępu lub nie interesujących się informacjami z tematyki naukowej.


Oprócz samego serwisu projekt zakłada powstanie ponad filmów, będących odcinkami:

6 serii popularnonaukowych oraz 2 większych produkcji dokumentalnych.

Filmy tworzone są różnymi metodami twórczymi i prezentują różne zagadnienia związane z historią i współczesnością polskiej nauki - omawiają bieżące badania, słynne odkrycia i wynalazki, prezentują sylwetki wybitnych naukowców (zarówno historycznych, jak i współczesnych), a także pokazują nieznane przeciętnemu odbiorcy obszary pracy naukowej.

Projekt „Platforma Nauki” jest finansowany  z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 


 PLATFORMA NAUKI 3

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2023/PN

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie Polityki Prywatności.

Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się z naszym regulaminem Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności