Widzisz wartość w tym, co robimy? Wesprzyj nas dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite.

Realizowane projekty

Realizowane projekty

Realizowane projekty


Projekt Busol@


Przyrząd busola wyznacza kierunek bieguna magnetycznego. Projekt pt. BUSOL@ też ma za zadanie pokazywać kierunki.

Łączy w sobie elementy kampanii informacyjnej z animowaniem uczestników do zmiany postaw.

W związku tym chcemy przeprowadzić akcję promocyjną, związaną z jednej strony z przeciwdziałaniem przemocy, która ma różne podłoża i dotyka różnych grup społecznych , między innymi dzieci i młodzieży

Z drugiej strony chcemy promować patriotyzm i postawy obywatelskie związane z zaangażowaniem się na rzecz swojej Małej i Dużej Ojczyzny.

Oprócz tego planujemy cykl spotkań informacyjnych i seminariów uwrażliwiających uczestników na to, że każdy człowiek ma swoją godność i należy mu się empatyczne zrozumienie. Dostrzegając przyczyny demoralizacji i przestępczości w triadzie rodzina - dziecko - szkoła, planujemy pracować z rodzinami i nauczycielami nad poprawą komunikacji i umiejętnościami rozwiązywania problemów. Temu także będzie miało służyć "Inspiratorium", czyli źródło narzędzi radzenia sobie w trudnych sytuacjach edukacyjnych i wychowawczych.

Poza tym chcemy animować społeczności lokalne. Narzędziami użytymi w tym celu będzie cykl "Świadomy obywatel" i festiwal filmowy Vitae Valor.

Istotnym elementem będzie organizowanie Forów Młodzieży, gdzie będziemy promować zachowania etyczne i zachęcać do życia "fair play".

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Więcej o projekcie

 

Platforma Nauki 


Projekt "Platforma Nauki" to przedsięwzięcie promujące naukę i dorobek polskich naukowców. Zakłada on stworzenie serwisu filmów VOD tworzonych w celu popularyzacji
wszystkich aspektów nauki wśród szerokiego grona odbiorców, dotychczas nie mającego dostępu lub nie interesujących się informacjami z tematyki naukowej.


Oprócz samego serwisu projekt zakłada powstanie ponad filmów, będących odcinkami:

6 serii popularnonaukowych oraz 2 większych produkcji dokumentalnych.

Filmy tworzone są różnymi metodami twórczymi i prezentują różne zagadnienia związane z historią i współczesnością polskiej nauki - omawiają bieżące badania, słynne odkrycia i wynalazki, prezentują sylwetki wybitnych naukowców (zarówno historycznych, jak i współczesnych), a także pokazują nieznane przeciętnemu odbiorcy obszary pracy naukowej.

Projekt „Platforma Nauki” jest finansowany  z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ogłoszenie o przetargu w związku z realizacją projektu "Platforma Nauki"

Załączniki do pobrania:

Aktualizacja 22.07.2020
Protokół otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym w ramach realizacji projektu Platforma Nauki

 Aktualizacja 24.07.2020

 Ocena ofert w ramach rozstrzygnięcia przetargu w projekcie Platforma Nauki

 

Aktualizacja 08.12.2020

Zapytanie ofertowe nr 2/2020/AL

Zapytanie ofertowe nr 3/2020/AL

 


 PLATFORMA NAUKI 2

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2022/PN

Wybór wykonawcy 1/2022/PN

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2022/PN

Wybór wykonawcy 2/2022/PN

Zapytanie ofertowe nr 3/2022/PN

Wybór wykonawcy 3/2022/PN

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie Polityki Prywatności.

Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się z naszym regulaminem Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności