Zapraszamy na Festiwal Filmowy Vitae Valor!

więcej na vvfestival.pl

Projekt Verbi valor 2.0 - grupy współpracy
28-30 czerwca 2020

12:00 , 14:00

Projekt Verbi valor 2.0 - grupy współpracy


Projekt  Verbi Valor 2.0 jest kontynuacją pilotażowego programu wsparcia tarnowskich szkół w budowaniu kultury dialogu, relacji i współpracy oraz poszerzaniu znajomości narzędzi dydaktyki cyfrowej i cyberbezpieczeństwa.

Stworzyliśmy sześć grup. Pierwsza grupa była dedykowana dyrektorom i wicedyrektorom tarnowskich placówek oświatowych. Kolejnych pięć grup zostało stworzonych dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów, pracujących na różnych poziomach edukacyjnych (od przedszkoli do szkół średnich) w tarnowskich placówkach oświatowych.

 

Kultura dialogu, relacji i współpracy w szkole. Grupa współpracy dyrektorów i wicedyrektorów tarnowskich szkół.

Uczestnicy grupy I  wykorzystywali w swoim działaniu narzędzia mastermaindowe, czyli wzajemne uczenie się z wykorzystaniem mentoringowego wsparcia trenera. Posłuży to osobom zarządzającym placówkami do tego, by rozwijać szkołę/przedszkole bazując na zasobach już w kadrze edukacyjnej istniejących i uzyskać zmianę w różnych obszarach, np  komunikacja wewnątrz i na zewnątrz szkoły/przedszkola, wspieranie i rozwijanie efektywności zespołowej, współpracy w sytuacjach trudnej komunikacji, konfliktu wśród nauczycieli oraz w relacjach rodzic-szkoła. 

Po-MOC-im więcej masz, tym więcej dasz.  Grupa współpracy nauczycieli tarnowskich szkół.

Uczestnicy grupy II pracowali w sposób praktyczny nad własnymi wyzwaniami edukacyjno-wychowawczymi, z którymi przyszli  na spotkanie grupy. W trakcie spotkań była możliwość przeanalizowania ich z różnych perspektyw i wypracowania rozwiązań, jakie można w danej sytuacji szkolnej zastosować. We wspólnej pracy korzystaliśmy z mocnych stron uczestników i trenowaliśmy uważność w ramach Treningu Rozwoju Uważności Empatycznej (TRUE).

 

Drama jako metoda edukacyjno-wychowawcza. Grupa  współpracy nauczycieli tarnowskich szkół. 

Uczestnicy grupy III poznają i doświadczą  gotowych scenariuszy zbudowanych z ćwiczeń, gier, improwizacji, które zostaną omówione. Będzie je można wykorzystać w pracy z uczniami w celu uzyskania zmiany celów edukacyjnych i rozwojowych np. rozwijania empatii, podniesienia kompetencji w zespole, lepszego radzenia sobie w konfliktach, łatwiejszego przyswajania wiedzy, rozwoju kreatywności, pewności siebie, radzenia sobie ze stresem, przedsiębiorczości i aktywności społecznej. 

 

Komunikacja wspierająca dziecko. Grupa  współpracy nauczycieli tarnowskich przedszkoli i szkół (edukacja wczesnoszkolna).

Uczestnicy grupy IV koncentrowali się na procesie komunikacji i współpracy wspierającej dziecko w procesie przekroczenia progu na styku przedszkola i szkoły. Zajmowali się narzędziami i działaniami, które pomogą łatwiej i efektywnie przejść przez ten etap dziecku, rodzicowi i nauczycielom.

 

Cyfrodydaktycy w epoce smartfona. Grupa współpracy nauczycieli tarnowskich szkół.

W ramach prac grupy nauczyciele zajmowali się praktycznym i świadomym wykorzystaniem narzędzi i aplikacji cyfrowych w dydaktyce. Nauczyciele uczestniczący w cyklu warsztatów mogli w aktywny sposób, wykorzystując przestrzeń i infrastrukturę Fabryki Przyszłości w Tarnowie, nabyć kompetencje w zakresie stosowania aktywizujących metod dydaktycznych. Swoboda korzystania z narzędzi i aplikacji cyfrowych i odpowiedni dobór narzędzi w pracy z uczniami stanowi dziś jeden z kluczowych czynników sukcesu edukacyjnego w relacji nauczyciel – uczeń.

 

Świadomi i bezpieczni w środowisku cyfrowym. Grupa współpracy nauczycieli tarnowskich szkół.

W ramach prac warsztatowych zajmowaliśmy się tematyką zagrożeń ze strony cyfrowego świata, które w istotny sposób wpływają na zachowania i kształtują postawy uczniów polskich szkół. Podczas spotkań w Fabryce przyszłości w Tarnowie, skupialiśmy się na rozwijaniu kompetencji niezbędnych nauczycielom do rozpoznawania i właściwego reagowania na zagrożenia. Był też czas na to, by zapoznać się z mechanizmami powstawaniafake news, tym jak odróżniać fake news od prawdy, jak sprawić by uczniowie potrafili analizować treści dostępne w Internecie, jak bezpiecznie komunikować się w sieci i w końcu, jak przygotować szkolną strategię bezpieczeństwa cyfrowego uczniów i nauczycieli.

 

Spotkania będą też okazją do wzajemnego inspirowania się i poszerzania swoich kompetencji pedagogiczno-wychowawczych.

Galeria

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie Polityki Prywatności.

Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się z naszym regulaminem Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności