Widzisz wartość w tym, co robimy? Wesprzyj nas dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite.

dez-INTEGRACJA, czyli jak budować relacje w nowej rzeczywistości?
28 września 2021

09:00 - 14:00

 dezINTEGRACJA, czyli jak budować relacje w nowej rzeczywistości?


Fundacja Alegoria, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tarnowie oraz Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna w Tarnowie zapraszają dyrektorów, nauczycieli, pedagogów na konferencję poświęconą temu, jak integrować wciąż i na nowo środowisko szkolne.

Spotkamy się 28 września 2021r.

Miejsce konferencji:

Aula Zespołu Szkół Muzycznych im I. J. Paderewskiego w Tarnowie.

Ul. Norberta Lippóczyego 4

 Zapisuję się na konferencję

 Program konferencji:

9.00 Rozpoczęcie konferencji

  1.  Współczesny człowiek w magicznym trójkącie: antropocen – edukacja – bezpieczeństwo ontologiczne", prof. Janusz Morbitzer
  2.  Przywiązanie i relacje w czasach pandemii – doświadczenie dzieci i młodzieży, dr n. med. Cezary Żechowski
  3.  Od izolacji do integracji – wnioski z badań przeprowadzonych w tarnowskich szkołach"
  4.  Analiza kondycji psychicznej uczniów, rodziców i nauczycieliw oparciu o badania przeprowadzone przez SPPT w Tarnowie, mgr Agnieszka Latos
  5.  COVID-owy świat. Zdrowie psychiczne młodzieży" - program profilaktyczno-edukacyjny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie, mgrKarolina Zając - Feledyn i mgr Piotr Wolak
  6. Historie z życia nauczyciela i rodzica…Sposoby na radzenie sobie z wyzwaniami w zmieniającej się rzeczywistości, mgr Sylwia Anderson - Hanney

14.00 Zakończenie konferencji


 Prelegenci 

Prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Morbitzer  jest absolwentem krakowskiej AGH. Doktoryzował się i habilitował z zakresu nauk humanistycznych (pedagogika, specjalność: pedagogika medialna). W latach 1985-2014 pracował w UP im. KEN w Krakowie, pełnił funkcję kierownika utworzonej przez siebie Katedry Technologii i Mediów Edukacyjnych.Od 1 października 2014 roku jest zatrudniony w Katedrze Pedagogiki Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej na stanowisku profesora nadzwyczajnego.Zajmuje się szeroko pojętą tematyką nowoczesnej edukacji, głównie z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnych pedagogiki medialnej. W swoich pracach koncentruje się na analizowaniu i przewidywaniu społecznych, cywilizacyjnych, kulturowych, psychologicznych i edukacyjnych konsekwencji rozwoju społeczeństwa sieci oraz mediów cyfrowych, a także poszukiwaniu optymalnych metod ich stosowania w procesie kształcenia i samokształcenia. Autor ponad 270 artykułów naukowych, 5 monografii, kilku haseł w Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku oraz redaktor naukowy ponad 20 monografii konferencyjnych. Od roku 2015 jest przewodniczącym Komisji Nauk Pedagogicznych krakowskiego Oddziału PAN, od maja 2021 członkiem Zespołu Ekspertów ds. Kompetencji Cyfrowych przy Ministerstwie Cyfryzacji. Jest też członkiem Sekcji Pedagogiki Medialnej oraz Sekcji Pedagogiki Kultury Popularnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Organizator 27 konferencji naukowych „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA”.

Cezary Żechowski jest doktorem nauk medycznych, psychiatrą i psychoterapeutą psychoanalitycznym dzieci i młodzieży, superwizorem  PTPP oraz członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalizy Rodzin i Par oraz Międzynarodowego Towarzystwa Neuropsychoanalitycznego. W latach1994-2010 pracował w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Od 2012 do 2019 roku kierował Katedrą Psychologii Klinicznej UKSW. Wykładał m.in. na Uniwersytecie Warszawskim i w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie kieruje Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Wolskim w Warszawie.

Dr n. med. Cezary Żechowski jest autorem około 100 publikacji z zakresu psychiatrii oraz psychoterapii dzieci i młodzieży. Jest ponadto laureatem Nagrody im. Profesora Stefana Ledera za szczególne osiągnięcia w psychoterapii, którą przyznaje Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Mgr Agnieszka Latos – psycholog, socjolog,  terapeuta, instruktor programów profilaktycznych min. Szkoła dla rodziców i wychowawców, Golden 5, realizator zajęć psychoedukacyjnych w szkołach i placówkach edukacyjnych, współtwórca programu zapobiegania zachowaniom suicydalnym oraz projektów edukacyjnych, dyrektor Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno – Terapeutycznej w Tarnowie.

mgr Karolina Zając-Feledyn - psycholog, doradca zawodowy z 12-letnim stażem pracy. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia, Ponadto ukończyła studia podyplomowe z doradztwa zawodowego, przygotowania pedagogicznego oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Od 2010 r. jest pracownikiem pedagogicznym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie. Z jednakowym zaangażowaniem poświęca się obu wybranym przez siebie dziedzinom zawodowym: psychologii i doradztwu zawodowemu. Regularnie prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną, warsztaty psychoedukacyjne i profilaktyczne oraz grupy wsparcia. Pomysłodawczyni i koordynatorka programu profilaktyczno-edukacyjnego „COVID-owy świat. Zdrowie psychiczne młodzieży”, realizowanego w 32 szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Tarnowie.  Prywatnie mama wspaniałego Janka i pasjonatka pieszych wędrówek. 

mgr Piotr Wolak - pedagog specjalny w zakresie resocjalizacji i bezpieczeństwa publicznego oraz doradca zawodowy, absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pracował jako wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Tarnowie. Od trzech lat zatrudniony w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie  w charakterze doradcy zawodowego, gdzie realizuje swoją pasję pomagania uczniom w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych. Przez osiem lat mieszkał w Nowym Jorku i Londynie, gdzie szlifował znajomość języka angielskiego. Prywatnie ojciec dwóch synów, z którymi dzieli zamiłowanie do sportu i pieszych wycieczek po górach.

mgr Sylwia Anderson-Hanney - prekursorka i trenerka Pozytywnej Dyscypliny, pełni funkcję International Advisor z ramienia światowej organizacji Positive Discipline Association, odpowiadając za wdrażanie Pozytywnej Dyscypliny w Polsce. Z wykształcenia pedagog, coach i profilaktyk społeczny. Wspiera rodziny i nauczycieli w całej Polsce w rozwoju kompetencji wychowawczych i wdrażaniu spójnych systemów w placówkach edukacyjnych opartych na wzajemnym szacunku i współpracy. Wierzy, ze lepsza jakość wychowania naszych dzieci to lepszy świat, w jakim przyjdzie nam żyć.

Zapisuję się na konferencję

Projekt współfinansowany z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

 

 

 

 

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie Polityki Prywatności.

Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się z naszym regulaminem Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności