Widzisz wartość w tym, co robimy? Wesprzyj nas dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite.

Szkoła epoki smartfona – przeciwdziałanie zagrożeniom ze strony otoczenia cyfrowego
24 kwietnia 2019


Szkoła epoki smartfona – przeciwdziałanie zagrożeniom ze strony otoczenia cyfrowego


Ustawa prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r. nakłada na szkoły nowe obowiązki związane z upowszechnianiem wiedzy o bezpieczeństwie cyfrowym oraz z przeciwdziałaniem zagrożeniom wynikającym z korzystania przez uczniów z Internetu i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Prawo jednak nie wystarczy. Konieczne są działania profilaktyczne wprowadzone do rutyny szkolnej, zwłaszcza że badania pokazują, że kompetencje w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego nauczycieli, uczniów oraz rodziców są niskie i niewystarczające, aby przeciwdziałać zagrożeniom, jakie niesie świat cyfrowy.

Mając to na względzie końcem 2017 roku, zespół ekspertów pod kierownictwem SMWI i na zlecenie MEN opracował dokument pt.: Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, stanowiący kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów i odpowiedzialności.

Treści zawarte w ww. dokumencie będą podstawą do prowadzenia działań warsztatowych skierowanych zarówno do dyrektorów tarnowskich szkół jak i nauczycieli. W ramach warsztatów uczestnicy uzyskają usystematyzowaną wiedzę nt. narzędzi którymi już dziś dysponują, niezbędnych w celu lepszego rozpoznawania zagrożeń z jakimi mają do czynienia w środowisku szkolnym, a także by potrafili podejmować właściwe kroki w celu radzenia sobie z problemem cyberzagrożeń różnego typu.

Problem z jakim się mierzymy, należy rozwiązywać systemowo a nie jak to ma miejsce w większości szkół w Polsce, doraźnymi działaniami wynikającymi z rozpoznania (nieczęsto błędnego zresztą) groźnej sytuacji spotykającej uczniów. Działania z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego powinny obejmować swoim zakresem całe środowisko szkolne (łącznie z rodzicami) i do skutecznego wdrażania takiego właśnie modelu będziemy przekonywać podczas warsztatów, proponując konkretne rozwiązania.

Poza prezentacją wyników badań prowadzonych w ramach największego jak dotąd w Polsce projektu zorientowanego na tą tematykę, czyli projektu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”, przeprowadzone zostały interaktywne ćwiczenia, podczas których wykorzystywane będą darmowe aplikacje mobilne wspierające proces dydaktyczny. Wykorzystanie narzędzi ma na celu zachęcenie uczestników do korzystania z ciekawych i aktywizujących uczniów metod pracy oraz lepszą odpowiedź nauczycieli na oczekiwania z jakimi uczniowie przychodzą do szkoły w dzisiejszych czasach czyli w Epoce Cyfrowej.

 

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie Polityki Prywatności.

Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się z naszym regulaminem Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności