Zapraszamy na Festiwal Filmowy Vitae Valor!

więcej na vvfestival.pl

Komunikacja empatyczna bazująca na wartościach
29 marca 2019


Empatyczna komunikacja bazująca na wartościach


Powszechne jest przekonanie, ze każdy umie się komunikować. Jest to umiejętność nabywana spontanicznie w procesie rozwoju i umiejętnego bodźcowania młodego człowieka. Problemem staje się jakościowo umiejętne i adekwatne do potrzeb oraz zmian rozwojowych i zmiany ról społecznych komunikowanie się w społeczności szkolnej, ale też poza nią.

Wspieranie wysokiej jakości komunikowania się obejmuje:

  1. budowanie świadomości neurospołecznych uwarunkowań funkcjonowania człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem zmian rozwojowych okresu adolescencji,
  2. diagnozowanie przez nauczycieli i wychowawców zasobów emocjonalno-społeczno-rozwojowych uczniów, pozostających w procesie edukacyjno-wychowawczym,
  3. posiadanie narzędzi do budowania i wspierania postaw, które służą dobrym relacjom w grupie rówieśniczej,
  4. rozwijanie umiejętności przechodzenia przez sytuacje trudne i kryzysy, by w efekcie wychodzić z nich wzmocnionym i dojrzalszym.


I właśnie temu, jak na co dzień, w społeczności szkolnej w oparciu o szacunek, odpowiedzialność za słowo, otwartość w relacjach, współpracę i uważność budować jakość komunikacji i relacji, a tym samym przeciwdziałać trudnym i niepożądanym zachowaniom, a kiedy już się takowe pojawią, jak sobie z nimi radzić, był poświęcony  czas na warsztatach i spotkaniach z nauczycielami, wychowawcami i dyrektorami szkół. Ponieważ, jak wskazują badania (P.Lencioni), to poczucie dobrostanu i zaufania zespołowego najbardziej sprzyja efektywności działań ludzkich i prowadzi do wydzielania się endogennych opioidów (ale te są dopuszczalne, a nawet wskazane) i tym samym łatwiejszego znoszenie trudności.

Warsztaty dały wychowawcom nowe wiadomości o tym, jak kształtować u wychowanków świadomość emocji, które jako pierwsze zwykle dostrzegamy w sytuacjach relacyjnych. Emocje są tylko wierzchnim obrazem potrzeb, które u ich podłoża się znajdują. A zeby zaspokoić potrzeby zwykle stosujemy strategie, które są nam znane. Moze to być np w sytuacji napięcia krzyk, uderzenie drugiej osoby itp. Czas warsztatów dał też uczestnikom nowe narzędzia do tego, jak sobie radzić z takimi zachowaniami, jak wyzej opisane.

 

 

Galeria

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie Polityki Prywatności.

Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się z naszym regulaminem Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności