Widzisz wartość w tym, co robimy? Wesprzyj nas dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite.

Inspirujemy

Jak czuje się moje dziecko?

Jak czuje się moje dziecko?
23 stycznia 2022
Inspirujemy

Jak czuje się moje dziecko?


Jak czuje się moje dziecko?!

Czas pandemii pokazał wyraźnie, jak istotną kwestią jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Od lat poruszana kwestia bezpieczeństwa skupiała się przede wszystkim na relacjach mających miejsce w przestrzeni szkolnej albo też podnosiła istotność zwiększenia świadomości dorosłych w kwestii aktywności w tzw. „wirtualnym świecie”.

Aspekty te nadal są aktualne jednak coraz mocniej podnoszoną kwestią w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży jest dobrostan wypływający z korelacji dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego. Zmiany, których jako społeczeństwa, rodziny oraz jednostki doświadczyliśmy od grudnia 2019 roku wpłynęły znacząco na nasz dobrostan psychiczny. Wpływ ten nie oszczędził najmłodszych, dlatego istotnym staje się zadanie sobie pytania – „Jak czuje się moje dziecko?!”

Gdy nasze dziecko przebywa w przestrzeni szkolnej, nad jego bezpieczeństwem czuwa wykwalifikowany personel pedagogiczny, który oprócz wiedzy i doświadczenia, posiada również zestaw procedur mających na celu wychwycenie wszelkich zagrożeń. W czasie, gdy co chwilę nasze dzieci doświadczają nauki w systemie hybrydowym, bądź też zdalnym, większą uważnością powinniśmy wykazać się my jako rodzice.

Jak więc rozmawiać z dziećmi o obecnej sytuacji bez wywoływania w nich strachu, upewniając się jednocześnie, że ich dobrostan psychiczny nie jest zagrożony?

Moje doświadczenie zawodowe oraz osobiste jako ojca czwórki dzieci pokazuje mi, że są one inteligentne i bardzo dobrze potrafią odczytać wszelkie nasze komunikaty niewerbalne, czyli tak zwaną „mowę ciała”. Dlatego też nie jestem zwolennikiem „owijania w bawełnę w rozmowach z dziećmi”. Według teorii Alberta Mehrabian treści związane z komunikacją postaw i uczuć w 55% komunikujemy niewerbalnie.

Dlatego Twoje dziecko wie, kiedy jesteś niespokojny lub smutny.

Warto również byśmy pamiętali o tym, że młodsze dzieci w wieku od 2 do około 11 lat nie mają w pełni wykształconego języka (słownictwa) do wyrażania siebie, więc jeśli nie pomożemy im wyrazić i przetworzyć niepokoju, który wyczuły od nas lub innych, mogą go sobie utrwalić, w swoim ciele jako toksyczny stres. Pamiętajmy więc o tym, że im bardziej my odczuwamy obecną sytuację jako traumę, tym bardziej one doświadczają takich odczuć, nie potrafiąc nas o tym do końca poinformować.

 

Rozmowa z dziećmi nakłada na nas jako rodziców i opiekunów, ogromną odpowiedzialność i zdecydowanie musimy rozmawiać z nimi we właściwy sposób, po pierwsze – bądźmy szczerzy. Starajmy się wyjaśnić im, co się obecnie dzieje – czyniąc to na poziomie, na którym się znajdują – dając im wystarczającą ilość informacji (pamiętajmy by nie przesadzać) oraz poinformujmy ich, że dorośli pracują nad ustabilizowaniem całej sytuacji.

 

W szczególności w kontekście starszych dzieci i młodzieży w rozpoczęciu rozmowy na temat ich samopoczucia psychicznego pomocne mogą być poniższe pytania:

•                    Martwię się o ciebie. Czy możemy porozmawiać o tym, co przeżywasz? Jeśli nie, z kim możesz swobodnie porozmawiać?

•                    Co mogę zrobić, aby pomóc Ci w rozmowie o problemach z rodzicami lub kimś innym, kto jest odpowiedzialny i troszczy się o Ciebie?

•                    W czym jeszcze mogę Ci pomóc?

•                    Jestem kimś, kto troszczy się i chce słuchać. Co chcesz, żebym wiedział na temat tego, jak się czujesz?

•                    Kto lub co pomogło Ci w przeszłości w radzeniu sobie z podobnymi problemami?

•                    Czasami pomaga rozmowa z kimś, kto miał do czynienia z podobnym doświadczeniem. Czy znasz innych, którzy doświadczyli tego typu problemów, z którymi mógłbyś porozmawiać?

•                    Wygląda na to, że przechodzisz przez trudny okres. Jak mogę Ci pomóc w znalezieniu pomocy?

•                    Jak mogę pomóc Ci znaleźć więcej informacji na temat problemów ze zdrowiem psychicznym?

•                    Martwię się o Twoje bezpieczeństwo. Czy myślałeś/łaś o skrzywdzeniu siebie lub innych?

 

Pamiętajmy o sile jaka płynie z naszych więzów rodzinnych! Wyniki badań prowadzonych przez interdyscyplinarny zespół pod kierunkiem prof. Jacka Kurzępy na przełomie roku 2020 i 2021, ukazują iż ponad 70 proc. dzieci i młodzieży przyznaje, że w czasie pandemii ich rodziny zdały egzamin. To pokazuje, że nasze rodziny są przestrzenią wybitnie chroniącą dzieci i dającą im poczucie stabilności, bezpieczeństwa, a także spokoju. To uważność w połączeniu z troską o siebie nawzajem pozwala nam na doświadczenie pełnego dobrostanu, w tym w zakresie psychicznym.

 

Autor: Łukasz Wojtacha 

Łukasz Wojtacha  - pedagog społeczny, socjoterapeuta, coach, trener, terapeuta uzależnień.  

Od 12 lat prowadzi terapię indywidualną oraz rodzinną. Od ponad 20 lat współpracuje z instytucjami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi oraz biznesem w zakresie terapii, podnoszenia kompetencji psychospołecznych, doskonalenia umiejętności komunikacji, zarządzania kryzysowego. W pracy terapeutycznej i szkoleniowej koncentruje się na świadomości roli myśli i słów oraz wykorzystania ich w procesach naprawczych oraz rozwojowych. 

 

 

Bibliografia:

O. Mitchell, Mehrabian and nonverbal communication, http://www.speakingaboutpresenting.com/

For Friends and Family Members, http://www.mentalhealth.gov/

C. Leaf, http://www.drleaf.com/

J. Kurzępa, Interdyscyplinarna i komparatystyczna diagnoza problemów wtórnych wyłaniających się w postawach I zachowaniach współczesnej młodzieży w konsekwencji pandemii koronawirusa Covid-19, w perspektywie indywidualnej i wspólnotowej, http://www.pandemia.edu.pl/

 

 

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie Polityki Prywatności.

Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się z naszym regulaminem Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności