▶️ Wieczory filozoficzne to cykl czterech wykładów ks. dra hab. Tadeusza Pabjana. Wykłady te połączone są z możliwością zadawania pytań i dyskusją.

▶️ Ks. dr hab Tadeusz Pabjan – kapłan diecezji tarnowskiej, filozof nauki i przyrody, bliski współpracownik ks. prof. Michała Hellera. Adiunkt w katedrze filozofii na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie, UPJPII w Krakowie.

▶️ Spotkania odbywają się w tarnowskim Ośrodku Dialogu Formacji i Misji Alegoria (pl.Kazimierza 5), w dniach: 29.11, 20.12, 17.01, 21.02. Rozpoczęcie o godz. 19.00.

TEMATY:

⚡ Nauka i wiara: razem czy osobno? Teologia a naukowy obraz świata.

⚡ Czy Stwórca łamie prawa natury? Działanie Boga w świecie przyrody.

⚡ Czy wszechświat został przygotowany dla człowieka? Zasada antropiczna a teologia.

⚡ Czy kosmici wierzą w Boga? Teologia wobec problemu pozaziemskich cywilizacji.