TWÓRCZY DIALOG POMIĘDZY ŚWIATEM DUCHOWYM I ŚWIECKIM

W starożytności i w wiekach średnich, ALEGORIA to miejsce snu bogów, gdzie czekają, aby ze snu śmierci obudzić się znów do życia w czasach stosowniejszych. I w ten sposób otworzyć przed Europą jej „trzeci świat” romantycznej wyobraźni” (C. S. Lewis).

To nas interesuje! Duchowy świat i jakby świecki – pogodzenie tych wymiarów. Alegoria relacyjna (więzi, spotkanie) przyciąga, następnie duchowa (sens, normy)
formuje. Gdzieś „pomiędzy” toczy się twórczy dialog, wymiana wartości i idei – tym jest przecież ALEGORIA.

Bowiem greckie słowo „ALEGORIA” zawiera w sobie dwa elementy : „allo” – „inny” oraz „agoreuo” – „przemawiać na placu (areopag), inaczej: zgromadzenie, wymiana myśli” i „postawić na placu (rynek), handel, wymiana dóbr”.

Jeśli Europa, Polska, Małopolska, diecezja mają się obudzić ze snu i wejść w czasy stosowniejsze – potrzebują ludzi, którzy będą łączyć, a nie dzielić. Szanując się, spotykając się ze sobą, słuchając się nawzajem, wymieniając myśli i idee – dialogując. Będąc razem, tworząc coś wspólnie.

Pragniemy, aby takim miejscem była nasza ALEGORIA. To może być także Twoje miejsce!

Biblioteka, klub, kawiarnia, koncerty, debaty, warsztaty, kursy, eventy, konferencje, sympozja, seminaria, wystawy, prelekcje, wykłady, projekcje – oto nasze narzędzia – na razie na 290 m²!

 

 

ALEGORIA ma być SpoTKANIEm(by „tkać” więzi między ludźmi)
i WyDARzeniem(by się „obdarowywać” nawzajem)
oraz podpowiadać: PO CO I JAK ŻYĆ?

 


 

Budować jedność w różnorodności.
+ Takie cele stawia przed sobą Miejsce i Fundacja ALEGORIA +

 

Marcin Lewandowski, prezes Fundacji ALEGORIA

Ks. Artur Ważny, fundator i przewodniczący

Rady Fundacji ALEGORIA

MLewandowski

Pracownik Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, trener umiejętności społecznych, animator społeczności lokalnych, propagator szeroko pojętego dialogu. Twórca Tarnowskiej Ligi Debatanckiej, jeden z inicjatorów  Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich.  Odpowiedzialny za sekcję logistyki podczas Światowych Dni Młodzieży 2016 w Diecezji Tarnowskiej. Kierował Tarnowskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Członek Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców. Prywatnie mąż i tata czwórki dzieci.

Aważny

Dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Organizator wielu edycji tygodniowego Festiwalu Filmowego „Vitae Valor” oraz Przeglądu Filmów Norweskich przy współpracy z Ambasadą Królestwa Norwegii w Warszawie. Wieloletni redaktor i współprowadzący program dla młodzieży „Na strychu” w radiu RDN, duszpasterz samorządowców Tarnowa, rekolekcjonista i kierownik duchowy, autor kilku książek i artykułów z zakresu nowej ewangelizacji, inicjator i asystent kościelny Stowarzyszenia Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Józefa w Tarnowie.